A Privat Security Kft. azzal céllal alakult, hogy létrehozzon egy európai színvonalú, magas szakmai képzettségen és elhivatottságon alapuló, törvényes keretek között működő személy- és vagyonvédelemre szakosodott védelmi szolgálatot, amely kimagasló minőségű szolgáltatásaival biztosítja a megrendelői igények érvényesülését.
Megbízóink elvárásaihoz rugalmasan igazodva elégíti ki társaságunk a személy- és vagyonvédelmi feladatok ellátásával kapcsolatos különféle igényeket.

Napjainkban a statisztikai adatok alapján jól látható, hogy a bűncselekmények felszámolása és a közbiz-tonság javítása csupán a rendőrségtől nem várható el, ezért egyre több szerep jut a magánbiztonság fogalmának. Ezért, mint minden más területen, itt is szükség van a korrekt, megbízható magán biztonsági cégek munkavégzésére.

A Privat Security Kft., a 2000 Szentendre Péter Pál u. 5/b. szám alatti székhellyel működő, teljes körű vagyonvédelmi szolgáltatásokkal foglalkozó korlátolt felelősségű társaság.

Napi tevékenységéhez tartozik, hogy folyamatosan felmérje értékelje, elemezze a megbízói igényeket, ami lehetővé teszi az alábbiakban felsorolt biztonságvédelmi feladatok korrekt ellátását, és a magyar biztonsági piacon az átlagos teljesítménytől jóval magasabb színvonalon nyújtott őrzésvédelmi feladatok végrehajtását.

Társaságunk megalakulása óta jelentős rendészeti és egyéb őrzésvédelmi feladatokat lát el országosan.
Szakmai-vezetői állománya magasan képzett, felsőfokú végzettséggel rendelkező, volt rendvédelmi és honvédtisztek. A személyi állomány az Országos Rendőr-Főkapitányság, Budapesti Rendőr-főkapitányság leszerelt állományából tevődik össze, akik hosszú évekig szolgáltak állomáshelyükön. Hivatásuk során magas képzettségre, jó felkészültségre tettek szert. Jelenleg azon dolgoznak, hogy megbízóinknak megteremtsék a személyi-, tárgyi- és vagyoni elemeiknek védelmét minél magasabb szinten.


CÉGÜNK ÜZLETPOLITIKÁJA

 

Társaságunk magas szintű, etikus és szilárd, törvényes alapokon nyugvó, a megbízóink érdekeit és anyagi lehetőségeit maximálisan figyelembe vevő cég. Vagyonvédelmi, bűncselekmény- és kármegelőző tevékenységével hozzájárul a rábízott objektum, illetve terület biztonságának, közbiztonságának megteremtéséhez.


BIZTOSÍTÁS

 

A Privat Security Kft. nagy értékű komplex vagyonvédelmi felelősség-biztosítással rendelkezik az Allianz Hungaria Biztosító Zrt-nél.  Minden dolgozónk megbízhatóságát ellenőrizzük, csak feddhetetlen előéletű és életvitelű szakemberekkel dolgozunk.
Társaságunk nyereséges, köz- és egyéb tartozásoktól mentes. Átutalási- és fizetési
kötelezettségünknek minden esetben időre eleget teszünk.
Cégbírósági bejegyzés, rendőrhatósági engedély, valamint szakmai kamarai nyilvántartás alapján végezzük a személy- és vagyonvédelmi tevékenységünket.
Társaságunk működési ideje alatt, az általunk őrzött objektumokban rendkívüli esemény, bűncselekmény, káresemény nem történt, velünk szemben kárigény nem merült fel.

 

SZOLGÁLTATÁSAINK ALAPELVE


Az őrzési szolgálat színvonalának megtartása érdekében a megbízó teljes körű képviselete, figyelembe véve annak érdekeit és anyagi lehetőségeit, amit messzemenőkig szem előtt tartunk. Társaságunk vezetése és dolgozói úgy gondolják, hogy a hatóságokkal, társadalmi szervezetekkel, vállalkozásokkal és az önkormányzatokkal együttműködve képes tenni azért, hogy a terület, illetve térség közbiztonsága, bűnmegelőzési tevékenysége javuljon, és a lakosság szubjektív biztonságérzete megerősödjön.


A leírtak szerint, és a sokéves szakmai tapasztalatunk, gyakorlatunk alapján, főbb szolgáltatásaink igénybevételével a jövőben társaságunk szeretne együtt dolgozni magán- és  állami megrendelőinkkel.
A Privat Security Kft. tulajdonosai, vezetése és valamennyi dolgozója elkötelezett annak érdekében, hogy szolgáltatásaink minősége folyamatosan megfeleljen a megrendelőink igényeinek.
Folyamatban van: ISO 9001 és ISO 14001 minőségbiztosítási rendszer kialakítása és Társaságunk Nemzetbiztonsági Hivatal cégjegyzékébe való felvétele.

 

SZEMÉLYI ÁLLOMÁNYUNK (vagyonőreink) KIVÁLASZTÁSA


Az adott őrzési területről, illetve a kijelölt körzetről területi képviselőink az alábbi adatbázissal rendelkeznek:

 • munkanélküli biztonsági őrök adatai,

 • nyugállományú vagy leszerelt rendvédelmi és     honvédségi tiszt és tiszthelyettesek adatai,

 • az előírt vagyonőri szolgálatnak megfelelő munka-nélküli, vagy átképzésre váró más személyek adatai.


Társaságunk vagyonvédelmi és oktatási ágazatának minőségi munkavégzése a kiválasztás. A munkára jelentkezőket a felvétel előtt orvosi, pszichológiai, intelligencia és szakmai tesztek megírásával ellenőrizzük. Tájékozódunk életvitelükről, személyiségükről a törvényes keretek betartásával. A kiválasztott egyének személyi elbeszélgetésen vesznek részt, mivel el kívánjuk érni azt, hogy olyan személyek ne kerüljenek alkalmazásra, akik nem ütik meg az általunk felállított mércét. Bármilyen jellegű negatív visszajelzés azonnali elutasítást von maga után.


Lényeges szempont, hogy a vagyonőri szolgálatban foglalkoztatott személyek szakmailag, etikailag, fizikailag és pszichológiailag is alkalmasak legyenek a szolgálati feladatok magas szintű ellátására, az esetleges rendkívüli eseményeket, illetve a szolgálati feladatokkal kapcsolatban fellépő események gyors, szak- és jogszerű reagálására. Ennek érdekében cégünk rendszeresen szervez oktatásokat, továbbképzéseket.

 

AZ ALKALMAZÁS FELTÉTELE


Kizárólag a jó referenciákkal, megfelelő végzettséggel, erkölcsi bizonyítvánnyal, a munkaterülethez megfelelő tapasztalattal rendelkező, munkavégzésre jelentkező személyeket alkalmazzuk, akik minden feltételnek megfelelnek.


Minden munkaviszonyba kerülő munkavállalóval titoktartási nyilatkozatot iratunk alá, amelyben büntetőjogi- és polgárjogi felelősséggel tartozik a birtokába jutott üzleti, illetve hivatali információ megőrzéséért.

 

BIZTONSÁGI KONCEPCIÓNK


Társaságunk a vállalt őrzésvédelmi, recepciós, portaszolgálati, biztonságtechnikai és biztosítási, takarítási feladatokat munkaviszonyban álló alkalmazottakkal oldja meg. Speciális tevékenység elvégzéséhez szükség szerinti, minden szempontnak megfelelő alvállalkozót vonunk be. Fő koncepciónk, hogy az általunk őrzött, illetve felügyelt objektumban, komplex, magas színvonalú szolgáltatást nyújtsunk megbízóink részére.

 

SZOLGÁLAT SZERVEZÉS


Az őrzésvédelmi feladatokat ellátó személyi állomány szolgálatának (munkaidejének) szervezése a szolgálatvezetők, megbízott helyi vezető, váltásvezetők irányítása alatt történik, havi tervezéssel. A helyi vezetők gondoskodnak a helyettesítésről és az új dolgozó munkába állításáról. A számítógépes háttérrel rendelkező GPRS alapú távfelügyeleti rendszerben működő 24 órás kivonuló járőr-szolgálatot a diszpécser szolgálat irányítja, mivel a hívások oda futnak be, és arra azonnal tudnak-reagálni. Ezzel elősegítve a bűncselekmények megelőzését, a rendőrségi fehérítést, és a bűncselekmény megszakítását, az elkövető visszatartását a kiértő hivatalos személynek helyszínen történő átadását.

 

SZOLGÁLATI HELYEINKEN AZ ALÁBBI DOKUMENTUMOKAT VEZETJÜK

 

 • általános őrszolgálati utasítások, helyi őrszolgálati utasítást,

 • őrszolgálati esemény naplót,

 • ittasság ellenőrzési jegyzőkönyveket,

 • az őr megbízó levelét,

 • az őr vagyonőr-igazolványait,

 • szakmai kamarai nyilvántartását,

 • havi teljesítés-igazolást,

 • személy- és gépjármű nyilvántartási naplót,

 • kulcs- és kulcsdoboznyi nyilvántartó naplót,

 • helyiség leltárt,

 • - őrszolgálati okmány-nyilvántartót.

Cégünk központjában az 1-es, 2-es, 3-as számú vezetők felé minden munkahelyről munkakezdéskor és befejezéskor, illetve szükség szerint, függetlenül az időtől ,telefonos bejelentkezési kötelezettség van érvényben.

 

BELSŐ ELLENŐRZÉS


A Privat Security Kft-nél a vezetőknek és minden dolgozónak alapvető feltétel a megfelelő iskolai végzettség és szakmai rátermettség. Feladataik közül kiemelkedő jellegű a szolgálatot ellátó vagyonőrök folyamatos ellenőrzése, a feltárt hiányosságok megszüntetése, a megbízóval történő jó munkakapcsolat kialakítása. A területi vezetők ellenőrzési terv alapján rendszeres ellenőrzést hajtanak végre, amely lehet:

 • időszakos központi ellenőrzés,

 • állandó helyi ellenőrzés,

 • cél ellenőrzés,

 • rendkívüli ellenőrzés.


Az ellenőrzések módszerei közül meghatározó a segítő szándékú  közvetlen személyes ellenőrzés. Amennyiben a megbízó igényli, úgy lehetőségünk van különböző adattárolós ellenőrzési eszközöket is alkalmazni. Az adatgyűjtő rendszer az eseményeket, illetve azok tényét jól rögzíti a kettős fény- és hangjelzés indikációval. Az ellenőrzés tényét idő szerint tudja tárolni, majd számítógépes programmal meg tudja jeleníteni. Az időjárás viszonyainak ellenáll, fokozottan víz- és ütésálló. Saját energiaellátással rendelkezik (szabotázs mentes).

 

A SZEMÉLY- ÉS VAGYONVÉDELMI TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ SZEMÉLYEK FORMARUHÁJÁNAK LEÍRÁSA


A Kft. személyi állománya szolgálatát a Kft. által rendszeresített, az évszaknak megfelelő formaruhában látja el, a megfelelő szolgálati feladathoz igazodva. Az őrök megjelenése lehet sötét öltöny fehér vagy világos kék ing nyakkendővel és fekete félcipővel. Női öltözet a megfelelő blézer és sötét színű nadrág, (kosztüm). Kültéri szolgálatnál fekete színű kötött zsebes pulóver, fekete oldalzsebes military jellegű nadrág, bakancs, háromnegyedes kabát, baseball sapka.


Minden ruházaton a 2005.évi CXXXIII. tv. (vagyonvédelmi törvény) által, és annak végrehajtó utasításában 22/2006. (IV.25.) BM rendeletben előírtaknak megfelelő kitűző van rendszeresítve, amit szolgálatban kötelező viselni.

 

A MEGBÍZOTT,  AZ ŐRSZEMÉLYZET ÉS A MEGBÍZÓ KÖZÖTTI

KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZER


Megbízónkkal és biztonsági őreinkkel rendszereden aktív kapcsolatot tartunk  fenn személyesen és telefonon. A folyamatos szolgálatot ellátó ügyeletünk a nap 24 órájában elérhető, az azonnali intézkedés és segítségnyújtás feltételei adottak. Szolgálatváltásokat az éppen készenlétes vezető felé jelentik. Munkatársaink ismerik a cégünk telefon,- telefax és e-mail számait. A szolgálatban lévő őrök munkahelyükön mobil telefonnal, vagy yaesu vx-246 típusú rádió adóvevő készülékkel kommunikálnak. Vezetőink napi kapcsolatban vannak munkatársainkkal, ismerik azok szolgálati feladatait. A megbízóval, vagy annak képviselőjével havonta szakmai megbeszélést folytatnak, akinek a véleményét és javaslatát, észrevételét maximálisan figyelembe vesszük a további munkánk során.

 

REFERENCIÁK


Élőerős őrzés, portaszolgálat, járőrszolgálat, személy- és gépkocsi forgalom biztonsági ellenőrzése feladatkörökben: 

 • Tapolca, Sóderbánya 

 • Szentendre, Uszodatechnika Kft.,

 • Debrecen, Polgár, Hajdúszoboszló, Közútkezelő

 • KHT.,

 • Gyöngyös-Visonta, Bányatelep

 • Szentendre, Szabadtéri Néprajzi Múzeum 

 • Érsekvadkert, Tüzép telep,

 • Timberwald Kft. telephelyek,

 • Gyümölcsker Zrt. telephelyek.

 

MUNKAHELYTEREMTŐ POLITIKÁNK


Amennyiben megbízóink vagyonvédelmi szolgáltatásainkat igénybe veszik, és egymásban partnerre találunk, a lehetőségekhez mérten, a helyben lakó, arra alkalmas munkanélküli személyek, megváltozott munkaképességű álláskeresők, munkanélküli és képzetlen álláskeresők képzésével és hosszú távú foglalkoztatásával tudunk hozzájárulni a területi és helyi munkanélküliség csökkentéséhez.